Polisi Persendirian

Pendaftaran dan Maklumat yang Dikumpul

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda melalui penggunaan pertanyaan dan
borang pendaftaran setiap kali anda menghantar butiran anda dalam bentuk e-mel.

Kami juga mengumpul maklumat secara automatik berkenaan dengan kunjungan anda ke laman web kami. Ini maklumat yang merangkumi data demografi dan corak melayari
diperoleh melalui penggunaan cookies (lihat di bawah) dan sesi maklumat fail.

Penggunaan Maklumat Peribadi

Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui Saudari.com untuk:

 • Menyediakan anda dengan maklumat tentang mengambil bahagian dalam Penyelidikan
  Pemasaran
 • Memberi anda perkhidmatan yang lebih peribadi
 • Melaksanakan penyelidikan pasaran
 • Menyampaikan maklumat anda untuk syarikat pilihan apabilamendapat kebenaran anda
 • Memudahkan komunikasi antara anda dengan rakan kongsi terpilih

Penggunaan ‘cookies’

Kami menggunakan “cookies” untuk mengenal pasti anda apabila anda melawat tapak Saudari.com dan membina profil pengguna kerap kami. “Cookies” merupakan informasi kecil dihantar oleh ‘server’ web kepada pelayar web, dimana ia membolehkan ‘server’ untuk mengumpul informasi dari pelayar web. Penggunaan cookies kami juga membolehkan ahli dipersembahkan dengan versi peribadi daripada laman web ini. Kami hanya akan membaca ‘cookie’ daripada fail ‘cookie’ yang anda letak di situ melalui interaksi pelayar web anda dengan laman Saudari.com.

Penggunaan File Sesi

Kami menggunakan fail sesi, bersama-sama dengan cookies, untuk memasuki corak pelayaran anda dan seterusnya mengenal pasti kawasan tapak yang tertarik minat anda, membolehkan kita untuk memperibadikan laman Saudari.com untuk anda.

Kami juga menggunakan maklumat dalam bentuk agregat (dalam erti kata lain, tiada pengguna individu dikenalpasti) untuk:

 • untuk membina profil pemasaran
 • untuk membolehkan kita membangunkan perniagaan dengan cara yang memanfaatkan anda.
 • untuk mengetatkan hubungan kita dengan pengiklan dan
 • untuk audit penggunaan talian

Semua peribadi, ‘cookie’ dan sesi ID maklumat adalah disediakan kepada Saudari.com untuk membolehkan kami dan mana-mana pihak untuk berurus dengan lebih berkesan dan sebarang pertanyaan anda buat.

Kawalan anda ke atas penggunaan data peribadi sendiri

Jika ia adalah perlu untuk memindahkan data anda di luar Malaysia, Saudari.com akan mengambil segala langkah yang munasabah yang diperlukan bagi memastikan data anda dan hak-hak privasi terus dilindungi.

 

Tarikh Semakan Terakhir: 14 Julai 2015